• محصول
پدیده جاوید

محصولات › ابزارآلات تبلیغاتی › ابزار چند کاره تبلیغاتی 

ابزار چند کاره تبلیغاتی

ابزار چند کاره تنوع بالایی در نمونه هدایای تبلیغاتی دارند. این هدایا شامل هدایای مسافرتی، انبردست چند کاره، چاقو چند کاره و ... میباشند.
بطور کلی ابزارهای چندکاره از جمله هدایای پر کاربرد و مناسب برای تبلیغات میباشند و شما میتوانید ابزار مورد نظر خود را بصورت تکی یا جعبه تک و یا بصورت ست تبلیغاتی سفارش دهید.
Promotional tools, Multifunction tools,Tool box, Tool sets, Torch

کد محصول: 507

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۸٬۰۰۰ ریال
۱۲ ٪
تخفیف
ابزار 11 کاره 511

کد محصول: 511

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت قبلی:۷۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 511W

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال
۱۱ ٪
تخفیف
ابزار 11 کاره 511B

کد محصول: 511B

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: مشکی - آبی - قرمز
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت قبلی:۸۵٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 911

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 912

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 914

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: مشکی - آبی - قرمز
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 904

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 374

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: مشکی - آبی - قرمز
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5005

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: مشکی - آبی - قرمز
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 3007

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: مشکی - آبی - قرمز
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: B-115

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: مشکی - آبی - قرمز
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 450

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: T-101

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 6601

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: M-150

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 500 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 500

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 907

 • جنس: فلز - چوب
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 913

 • جنس: فلز - چوب
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 908

 • جنس: فلز - چوب
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: T803

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: T805

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5011

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: AM-201

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: T-507

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: T-511

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 8003

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: مشکی - آبی - قرمز - سبز
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۹۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: KS-606

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۹۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: M-500

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال