پدیده جاوید

محصولات › ساعت تبلیغاتی › ساعت دیواری تبلیغاتی 

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت تبلیغاتی دیواری به جهت قرار گرفتن برروی دیوار در واقع تابلوی تبلیغاتی شماست، مدل های ساعت دیواری تبلیغاتی در اشکال مثلثی و چهار ضلعی و گرد بصورت تمام شیشه ای یا قاب دار ارائه میگردد، ساعتهای دیواری قابلیت چاپ دیجیتال در داخل صفحه را دارند و در واقع شما کل صفحه داخل ساعت را میتوانید طراحی کنید، در ساعت های دیواری از موتور های استپ دار و روان گرد استفاده میگردد.
Promotional clock, wall clock

ساعت تبلیغاتی › ساعت دیواری تبلیغاتی

کد محصول: 5131

 •  ابعاد: 25 * 25 سانتیمتر
 •  جنس: استیل و MDF
قیمت: 232,000 ریال

کد محصول: 5173

 •  ابعاد: 33 * 24.5 سانتیمتر
 •  جنس: استیل و MDF
قیمت: 259,000 ریال

کد محصول: 5174

 •  ابعاد: 33 * 25 سانتیمتر
 •  جنس: استیل و MDF
قیمت: 259,000 ریال

کد محصول: 5179

 •  ابعاد: 30 * 30 سانتیمتر
 •  جنس: استیل و MDF
قیمت: 286,000 ریال

کد محصول: 5178

 •  ابعاد: 33.8 * 37 سانتیمتر
 •  جنس: استیل و MDF
قیمت: 297,000 ریال

کد محصول: 5176

 •  ابعاد: 30 * 30 سانتیمتر
 •  جنس: استیل و MDF
قیمت: 264,000 ریال

کد محصول: 5180

 •  ابعاد: 30 * 30 سانتیمتر
 •  جنس: استیل و MDF
قیمت: 275,000 ریال

کد محصول: 5185

 •  ابعاد: 30 * 30 سانتیمتر
 •  جنس: استیل و MDF
قیمت: 259,000 ریال

کد محصول: 5181

 •  ابعاد: 33 * 33 سانتیمتر
 •  جنس: چوب
قیمت: 280,000 ریال

کد محصول: 5164

 •  ابعاد: 30.5 * 30.5 سانتیمتر
 •  جنس: چوب
قیمت: 259,000 ریال

کد محصول: 5169

 •  ابعاد: 32 * 31 سانتیمتر
 •  جنس: چوب
قیمت: 259,000 ریال

کد محصول: Nozhan-1

 •  ابعاد: 50 * 50 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 550,000 ریال

کد محصول: 5197

 •  ابعاد: 34 * 34 سانتیمتر
 •  جنس: چوب
قیمت: 320,000 ریال

کد محصول: Metal-230

 •  ابعاد: 34 * 34 سانتیمتر
 •  جنس: فلز
قیمت: 140,000 ریال

کد محصول: Metal-110

 •  ابعاد: 28 * 28 سانتیمتر
 •  جنس: فلز
قیمت: 122,000 ریال

کد محصول: Star-119

 •  ابعاد: 33 * 33 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 108,000 ریال

کد محصول: Star-120

 •  ابعاد: 33 * 33 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 105,000 ریال

کد محصول: Diba

 •  ابعاد: 32 * 32 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 113,000 ریال

کد محصول: 235

 •  ابعاد: 32 * 32 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 113,000 ریال

کد محصول: 225

 •  ابعاد: 32 * 32 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 113,000 ریال

کد محصول: Diamond

 •  ابعاد: 32 * 32 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 115,000 ریال

کد محصول: Star-440

 •  ابعاد: 35 * 35 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 110,000 ریال

کد محصول: Puma

 •  ابعاد: 31.5 * 31.5 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 150,000 ریال

کد محصول: Omega

 •  ابعاد: 31 * 31 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 108,000 ریال

کد محصول: Diaco-117

 •  ابعاد: 30.5 * 30.5 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 95,000 ریال

کد محصول: GMT-2

 •  ابعاد: 40 * 40 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 235,000 ریال

کد محصول: Star-512

 •  ابعاد: 50 * 50 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 360,000 ریال

کد محصول: Star-230

 •  ابعاد: 34 * 34 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 110,000 ریال

کد محصول: GMT-6

 •  ابعاد: 32.5 * 32.5 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 143,000 ریال

کد محصول: Negin-1

 •  ابعاد: 25 * 33 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 93,000 ریال

کد محصول: Sina-407

 •  ابعاد: 35 * 35 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 110,000 ریال

کد محصول: Sina-124

 •  ابعاد: 35 * 35 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 105,000 ریال

کد محصول: Negin-2

 •  ابعاد: 26 * 35 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 110,000 ریال

کد محصول: Peral-1

 •  ابعاد: 36 * 27 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 120,000 ریال

کد محصول: Peral-2

 •  ابعاد: 36 * 27 سانتیمتر
 •  جنس: پلاستیک
قیمت: 150,000 ریال
بازگشت به ساعت تبلیغاتی