• محصول
پدیده جاوید

محصولات › هدایای مدیریتی › ست مدیریتی تبلیغاتی 

ست مدیریتی تبلیغاتی

همان طور که از نام این محصول پیداست جهت مدیران و کارمندان ارشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. ست مدیریتی از انواع مختلفی برخوردار است که به تناسب ارزش مالی آن بعنوان هدیه تبلیغاتی ارائه می شود. ست هدیه می تواند از نوع چرم طبیعی، مصنوعی، فلزی و غیره باشد. این ست های تبلیغاتی شامل ست مدیریتی دوتکه، سه تکه و یا حتی می تواند شامل هدایای بیشتری باشد که از خودکار، جاکلیدی، کیف پول جیبی یا کیف پول پالتویی، جاکارتی، فلش مموری و غیره تشکیل می شود.
 
Promotional gift sets, Advertising gift set, Desktop set, Managment set

کد محصول: Set G

 • جنس:
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Set-PU10

 • جنس: فلز- پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Set-PK20

 • جنس: فلز- پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۴۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100

 • جنس: چرم طبیعی
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: عسلی - قهوه ای - مشکی
 • نوع چاپ: لیزر - داغی
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: BCG-316

 • جنس: چرم طبیعی
 • حداقل سفارش: 30 عدد
 • رنگبندی: مشکی
 • نوع چاپ: لیزر - داغی
قیمت: ۶۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 760

 • جنس: فلز- پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 761

 • جنس: فلز- پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MT-246-Gold

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Set-101

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Set-102

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Set-103

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: S2

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: عسلی - مشکی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۴۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: S1

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: قهوه ای - بنفش - صورتی - آبی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: S4

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: S5

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: S7

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: S8

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۴۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: S9

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: عسلی - زرشکی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۴۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: S10

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: عسلی - زرشکی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۳۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTB-1

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTB-4

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTB-5

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-55

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: آبی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-68

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-70-R

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-70-B

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-57

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: آبی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Totak

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Light

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Magnet

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: P104

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Marlo

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Relax

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Melody-21

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 164-B

 • جنس:
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: مشکی
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 164

 • جنس:
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: قرمز - زرد - نارنجی
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 165

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: آبی - قرمز - مشکی - سبز
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 1112

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 1113

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 1105

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: مشکی - قهوه ای
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال