• محصول
پدیده جاوید

محصولات › هدایای مدیریتی › ست مدیریتی تبلیغاتی 

ست مدیریتی تبلیغاتی

همان طور که از نام این محصول پیداست جهت مدیران و کارمندان ارشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. ست مدیریتی از انواع مختلفی برخوردار است که به تناسب ارزش مالی آن بعنوان هدیه تبلیغاتی ارائه می شود. ست هدیه می تواند از نوع چرم طبیعی، مصنوعی، فلزی و غیره باشد. این ست های تبلیغاتی شامل ست مدیریتی دوتکه، سه تکه و یا حتی می تواند شامل هدایای بیشتری باشد که از خودکار، جاکلیدی، کیف پول جیبی یا کیف پول پالتویی، جاکارتی، فلش مموری و غیره تشکیل می شود.
 
Promotional gift sets, Advertising gift set, Desktop set, Managment set

کد محصول: Set-PU10

 • جنس: فلز- پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر

کد محصول: 100

 • جنس: چرم طبیعی
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: عسلی - قهوه ای - مشکی
 • نوع چاپ: لیزر - داغی
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: BCG-316

 • جنس: چرم طبیعی
 • حداقل سفارش: 30 عدد
 • رنگبندی: مشکی
 • نوع چاپ: لیزر - داغی
قیمت: ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 760

 • جنس: فلز- پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 761

 • جنس: فلز- پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MT-246-Gold

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Set-101

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Set-102

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Set-103

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTB-1

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTB-4

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTB-5

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-55

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: آبی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-68

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-70-R

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-70-B

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-57

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: آبی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Totak

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Light

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Magnet

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: P104

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Marlo

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Relax

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Melody-16

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Melody-21

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Melody-22

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 164-B

 • جنس:
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: مشکی
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 164

 • جنس:
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: قرمز - زرد - نارنجی
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 165

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: آبی - قرمز - مشکی - سبز
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۲۶٬۰۰۰ ریال
موجود نیست
ست هدیه Set G

کد محصول: Set G

 • جنس:
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
موجود نیست
ست هدیه 1112

کد محصول: 1112

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
موجود نیست
ست هدیه 1113

کد محصول: 1113

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
موجود نیست
ست هدیه 1105

کد محصول: 1105

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: مشکی - قهوه ای
 • نوع چاپ: لیزر