پدیده جاوید

محصولات › هدایای مدیریتی › ست مدیریتی تبلیغاتی 

ست مدیریتی تبلیغاتی

همان طور که از نام این محصول پیداست جهت مدیران و کارمندان ارشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. ست مدیریتی از انواع مختلفی برخوردار است که به تناسب ارزش مالی آن بعنوان هدیه تبلیغاتی ارائه می شود. ست هدیه می تواند از نوع چرم طبیعی، مصنوعی، فلزی و غیره باشد. این ست های تبلیغاتی شامل ست مدیریتی دوتکه، سه تکه و یا حتی می تواند شامل هدایای بیشتری باشد که از خودکار، جاکلیدی، کیف پول جیبی یا کیف پول پالتویی، جاکارتی، فلش مموری و غیره تشکیل می شود.
 
Promotional gift sets, Advertising gift set, Desktop set, Managment set

هدایای مدیریتی › ست مدیریتی تبلیغاتی

کد محصول: Set G

 •  جنس:
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 350,000 ریال

کد محصول: Set-PU10

 •  جنس: فلز- پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 360,000 ریال

کد محصول: Set-PK20

 •  جنس: فلز- پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 145,000 ریال

کد محصول: 100

 •  جنس: چرم طبیعی
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 800,000 ریال

کد محصول: BCG-316

 •  جنس: چرم طبیعی
 •  حداقل سفارش: 30 عدد
قیمت: 620,000 ریال

کد محصول: 760

 •  جنس: فلز- پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 180,000 ریال

کد محصول: 761

 •  جنس: فلز- پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 180,000 ریال

کد محصول: MT-246-Gold

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 195,000 ریال

کد محصول: Set-101

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 250,000 ریال

کد محصول: Set-102

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 250,000 ریال

کد محصول: Set-103

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 250,000 ریال

کد محصول: S2

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 245,000 ریال

کد محصول: S1

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 240,000 ریال

کد محصول: S4

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 220,000 ریال

کد محصول: S5

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 400,000 ریال

کد محصول: S7

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 240,000 ریال

کد محصول: S8

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 245,000 ریال

کد محصول: S9

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 245,000 ریال

کد محصول: S10

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 335,000 ریال

کد محصول: MTB-1

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 100,000 ریال

کد محصول: MTB-4

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 100,000 ریال

کد محصول: MTB-5

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 100,000 ریال

کد محصول: MTC-55

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 150,000 ریال

کد محصول: MTC-68

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 130,000 ریال

کد محصول: MTC-70-R

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 130,000 ریال

کد محصول: MTC-70-B

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 130,000 ریال

کد محصول: MTC-57

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 150,000 ریال

کد محصول: Totak

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 310,000 ریال

کد محصول: Light

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 400,000 ریال

کد محصول: Magnet

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 280,000 ریال

کد محصول: P104

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 200,000 ریال

کد محصول: Marlo

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 600,000 ریال

کد محصول: Relax

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 600,000 ریال

کد محصول: Melody-21

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 350,000 ریال

کد محصول: 164-B

 •  جنس:
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 220,000 ریال

کد محصول: 164

 •  جنس:
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 220,000 ریال

کد محصول: 165

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 100,000 ریال

کد محصول: 1112

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 130,000 ریال

کد محصول: 1113

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 130,000 ریال

کد محصول: 1105

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 300,000 ریال
بازگشت به هدایای مدیریتی