پدیده جاوید

محصولات › خودکار تبلیغاتی › خودکار پایه دار رومیزی 

خودکار پایه دار رومیزی

خودکار رومیزی پایه دار از جمله خودکار های پرطرفدار میباشد و داشتن خودکاری با قابلیت قرار گرفتن برروی میز کار مخاطبان شما، میتواند انگیزه خوبی برای قرار دادن تبلیغات شما برروی این خودکارها باشد.
Promotional pen, Advertising pen, Stationery pen, Stand pen

خودکار تبلیغاتی › خودکار پایه دار رومیزی

کد محصول: KR-101

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 33,500 ریال

کد محصول: KR-102

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 23,000 ریال

کد محصول: KR-102

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 26,000 ریال

کد محصول: 500

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت: 80,000 ریال

کد محصول: 100

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 23,000 ریال

کد محصول: L003

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 17,500 ریال
بازگشت به خودکار تبلیغاتی