پدیده جاوید

محصولات › خودکار تبلیغاتی › خودکار پلاستیکی تبلیغاتی 

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی می تواند به عنوان یکی از عمومی ترین هدایای تبلیغاتی ارزان به شمار آید.
خودکار پلاستیکی در مدلهای فشاری و کمرپیچ ارائه و بصورت خودکارهای تبلیغاتی معمولی و برند دار دسته بندی شده اند، خودکارهای پلاستیکی قابلیت چاپ رنگی (تامپو) و چاپ لیزر را برروی بدنه و گیره خودکار دارند.
خودکار پلاستیکی لچه پن ایتالیا - خودکار پلاستیکی سناتور آلمان - خودکار تبلیغاتی پلاستیکی
 
Promotional pen, Advertising pen, Stationery pen, Ball pen, Plastic pen, Lecce plastic pen, Senator plastic pen, Plastic pen

خودکار تبلیغاتی › خودکار پلاستیکی تبلیغاتی

20 % تخفیف
خودکار پرشیا LX روان
20 % تخفیف

کد محصول: Persia-LX

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت قبلی:۱۲,۰۰۰ ریال
قیمت: 9,500 ریال

کد محصول: 103

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 7,500 ریال

کد محصول: 104

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 7,500 ریال

کد محصول: 105

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 7,000 ریال

کد محصول: 106

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 121

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 7,000 ریال

کد محصول: 122

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 6,000 ریال

کد محصول: 123

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 6,500 ریال

کد محصول: 128

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 7,500 ریال

کد محصول: 133

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 9,000 ریال

کد محصول: 134

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 6,000 ریال

کد محصول: 135

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 9,000 ریال

کد محصول: 138

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 6,000 ریال

کد محصول: 139

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 6,500 ریال

کد محصول: 140

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 6,000 ریال

کد محصول: 152

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 188

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 12,000 ریال

کد محصول: 220

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 7,500 ریال

کد محصول: 221

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,000 ریال

کد محصول: 221C

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 230

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,800 ریال

کد محصول: 250

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 9,000 ریال

کد محصول: 250C

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 260

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 9,500 ریال

کد محصول: 270

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 270B

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 280

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 290B

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,000 ریال

کد محصول: 290C

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال
12 % تخفیف
خودکار پلاستیکی 290W
12 % تخفیف

کد محصول: 290W

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت قبلی:۸,۰۰۰ ریال
قیمت: 7,000 ریال

کد محصول: 300

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 6,500 ریال

کد محصول: 310

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 9,000 ریال

کد محصول: 340

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,000 ریال

کد محصول: 350

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 410

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 410B

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 420

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 9,000 ریال

کد محصول: 440

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 440B

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 460

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 8,500 ریال

کد محصول: 520

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 5,000 ریال

کد محصول: 521

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 4,500 ریال

کد محصول: 522

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 6,000 ریال

کد محصول: 290B+

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 9,000 ریال

کد محصول: 290W+

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 9,000 ریال

کد محصول: 291+

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 9,000 ریال

کد محصول: Touch pen-450

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 10,500 ریال

کد محصول: 2706W

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 8,000 ریال

کد محصول: 450A

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000
قیمت: 6,500 ریال

کد محصول: 450B

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000
قیمت: 6,500 ریال

کد محصول: 450C

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000
قیمت: 6,500 ریال

کد محصول: 451A

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000
قیمت: 6,500 ریال

کد محصول: 451C

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000
قیمت: 6,500 ریال

کد محصول: 451D

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000
قیمت: 6,500 ریال

کد محصول: 451E

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000
قیمت: 6,500 ریال

کد محصول: K-2000A

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000
قیمت: 5,200 ریال

کد محصول: K-2000B

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000
قیمت: 5,200 ریال

کد محصول: Kia-Pen

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000
قیمت: 5,700 ریال

کد محصول: Lotus

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 9,800 ریال

کد محصول: Lotus-LX

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 9,800 ریال

کد محصول: Lotus-LY

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 9,800 ریال

کد محصول: Senator-2244

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 15,900 ریال

کد محصول: Senator-2416

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 22,600 ریال

کد محصول: Senator-2590

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 27,000 ریال

کد محصول: Senator-2602

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 15,900 ریال

کد محصول: Senator-2728

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 13,500 ریال

کد محصول: Senator-2826

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 14,400 ریال

کد محصول: Senator-2866

 •  جنس: پلاستیک - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200
قیمت: 67,100 ریال

کد محصول: Caliper

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000 عدد
قیمت: 9,000 ریال

کد محصول: GRIFFE-174

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 18,400 ریال

کد محصول: MANDI-430

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 20,400 ریال

کد محصول: Tris-202

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 17,100 ریال

کد محصول: Tris-203

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 17,100 ریال

کد محصول: Twin-161

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 8,400 ریال

کد محصول: Twin-16101

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 8,400 ریال

کد محصول: X-Seven-267

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500
قیمت: 15,800 ریال
بازگشت به خودکار تبلیغاتی