پدیده جاوید

محصولات › کیف سمیناری و فولدر 

کیف سمیناری و فولدر

Seminar Bags, Bag, Clasor, Folder

کیف سمیناری و فولدر

10 % تخفیف
فولدر چرمی A4 بدون خودکار
10 % تخفیف

کد محصول: F-100

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت قبلی:۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت: 135,000 ریال

کد محصول: F-101

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت: 120,000 ریال

کد محصول: F-201

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت: 220,000 ریال

کد محصول: F-200

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت: 220,000 ریال

کد محصول: KS-101

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
قیمت: 365,000 ریال

کد محصول: KS-100

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت: 200,000 ریال

کد محصول: Portok 901

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
قیمت: 500,000 ریال

کد محصول: Portok 902

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
قیمت: 520,000 ریال