پدیده جاوید

محصولات › بج سینه و پیکسل 

بج سینه و پیکسل

نشان سینه هر شرکت به منزله ی هویت سازمانی و اداری آن مجموعه شناخته می شود که در سال های اخیر استفاده از بج سینه جهت هویت بخشی و ایجاد انسجام سازمانی در هر مجموعه ای ضروری گردیده است. همچنین بج و نشان سینه یکی از ملزوماتی می باشند که مدیران موفق برای ساخت شخصیت سازمانی مناسب در پرسنل خود از آن بهره می برند.
معمولا بج سینه با نام های متعددی شناخته میشود مانند: بج، نشان سینه، گل سینه و آرم سینه.
Promotional badges

بج سینه و پیکسل

کد محصول: Baj

  •  جنس: فلز
  •  حداقل سفارش: 20 عدد
قیمت: 180,000 ریال

کد محصول: Pixel

  •  جنس: فلز
  •  حداقل سفارش: 500 عدد
قیمت: 10,000 ریال