• محصول
پدیده جاوید

محصولات › هدایای تبلیغاتی بانوان 

هدایای تبلیغاتی بانوان

هدیه برای خانمها، فراموش نکنید تعداد بسیاری از مخاطبان شما بانوان میباشند.
Health and Beauty, Gifts for women, Ladies gifts, Manicure set

کد محصول: 1006

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 1007

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 348

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 110

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: M-205

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 354

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 349

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-55

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: آبی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-57

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: آبی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MT-246-Gold

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Magnet

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTC-70-R

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTB-5

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MTB-4

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: M7

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۴٬۰۰۰ ریال

کد محصول: M8

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۴٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 374

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: مشکی - آبی - قرمز
 • نوع چاپ: لیزر
موجود نیست
ست هدیه Set G

کد محصول: Set G

 • جنس:
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر