پدیده جاوید

محصولات › هدایای تبلیغاتی بانوان 

هدایای تبلیغاتی بانوان

هدیه برای خانمها، فراموش نکنید تعداد بسیاری از مخاطبان شما بانوان میباشند.
Health and Beauty, Gifts for women, Ladies gifts, Manicure set

هدایای تبلیغاتی بانوان

کد محصول: Set G

 •  جنس:
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 280,000 ریال

کد محصول: 1006

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 200,000 ریال

کد محصول: 1007

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 180,000 ریال

کد محصول: 348

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 120,000 ریال

کد محصول: 110

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 370,000 ریال

کد محصول: M-205

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 155,000 ریال

کد محصول: 354

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 170,000 ریال

کد محصول: 349

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 180,000 ریال

کد محصول: S1

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 240,000 ریال

کد محصول: MTC-55

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 150,000 ریال

کد محصول: MTC-57

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 150,000 ریال

کد محصول: MT-246-Gold

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 195,000 ریال

کد محصول: Magnet

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 280,000 ریال

کد محصول: MTC-70-R

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 130,000 ریال

کد محصول: MTB-5

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 100,000 ریال

کد محصول: MTB-4

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 100,000 ریال

کد محصول: M7

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 84,000 ریال

کد محصول: M8

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 84,000 ریال

کد محصول: 374

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 60,000 ریال