پدیده جاوید

محصولات › هدایای الکترونیکی 

هدایای الکترونیکی

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش چشمگیر استفاده از لوازم الکترونیکی، می توان انتخاب هدایای تبلیغاتی جدید را به سمت ابزار الکترونیکی، هدایای دیجیتال و به خصوص لوازم جانبی و وابسته به آنها سوق داد.
Electronics Gifts, Hi-Tech Gifts, Computer Accessories، Car Kit

هدایای الکترونیکی

کد محصول: 1018N

 •  ظرفیت باطری 21/000 میلی آمپر
 •  جنس: فلز - پلاستیک
قیمت: 1,350,000 ریال

کد محصول: Speaker-H1

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 30 عدد
قیمت: 550,000 ریال

کد محصول: DK-Box

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 30 عدد
قیمت: 550,000 ریال

کد محصول: Speaker-W5

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 30 عدد
قیمت: 600,000 ریال

کد محصول: P20

 •  جنس:
 •  حداقل سفارش: 30 عدد
قیمت: 580,000 ریال

کد محصول: Speaker-400

 •  جنس: فلز - پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 30 عدد
قیمت: 600,000 ریال

کد محصول: P-031

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 450,000 ریال

کد محصول: M-006

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 300,000 ریال

کد محصول: L-001

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 430,000 ریال

کد محصول: 7606

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 350,000 ریال

کد محصول: LED-02

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 30 عدد
قیمت: 420,000 ریال

کد محصول: 5618

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 220,000 ریال

کد محصول: 7728

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 250,000 ریال

کد محصول: Humi-01

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 30 عدد
قیمت: 520,000 ریال

کد محصول: M-5

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 60,000 ریال

کد محصول: 320

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 60,000 ریال

کد محصول: S-011

 •  جنس: فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 300,000 ریال

کد محصول: 102

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 200 عدد
قیمت: 40,000 ریال

کد محصول: LED-01

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 60,000 ریال

کد محصول: F-001

 •  جنس:
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 190,000 ریال

کد محصول: C-009

 •  جنس: چرم - فلز
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 170,000 ریال

کد محصول: USB HUB 111

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 100 عدد
قیمت: 90,000 ریال

کد محصول: S-012

 •  جنس: پلاستیک
 •  حداقل سفارش: 200 عدد
قیمت: 40,000 ریال