• محصول
پدیده جاوید

محصولات › هدایای الکترونیکی 

هدایای الکترونیکی

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش چشمگیر استفاده از لوازم الکترونیکی، می توان انتخاب هدایای تبلیغاتی جدید را به سمت ابزار الکترونیکی، هدایای دیجیتال و به خصوص لوازم جانبی و وابسته به آنها سوق داد.
Electronics Gifts, Hi-Tech Gifts, Computer Accessories، Car Kit

کد محصول: Speaker-H1

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 30 عدد
 • رنگبندی: سفید
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: DK-Box

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 30 عدد
 • رنگبندی: سفید - مشکی
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Speaker-W5

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 30 عدد
 • رنگبندی: سفید
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Speaker-400

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 30 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: P-031

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: M-006

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: L-001

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۴۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 7606

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: سفید
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LED-02

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 30 عدد
 • رنگبندی: سفید
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5618

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: سفید
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 7728

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: سفید
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Humi-01

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 30 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: M-5

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 320

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: S-011

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 102

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 200 عدد
 • رنگبندی: سفید
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۶۱٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LED-01

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: F-001

 • جنس:
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر - تامپو
قیمت: ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: C-009

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر - تامپو
قیمت: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: USB HUB 111

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر - تامپو
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: S-012

 • جنس: پلاستیک
 • حداقل سفارش: 200 عدد
 • رنگبندی: مشکی - زرد - نارنجی
 • نوع چاپ: دیجیتال
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال