• محصول
پدیده جاوید

محصولات › دفتر یادداشت تبلیغاتی 

دفتر یادداشت تبلیغاتی

دفترچه یادداشت تبلیغاتی یکی از ابزارهای پر کاربرد در هر محیط کار یا اداره ای است که با توجه به این موضوع می تواند یکی از ابزارهای تبلیغاتی بسیار خوبی باشد.
Notepad

۲۳ ٪
تخفیف
دفترچه یادداشت چرمی با خودکار

کد محصول: دفترچه یادداشت چرمی

 • جنس: چرمی
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: قرمز - آبی - زرد - سبز - نارنجی
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر - داغی
قیمت قبلی:۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۴۶٬۰۰۰ ریال
۲۵ ٪
تخفیف
دفترچه یادداشت چرمی P005

کد محصول: P005

 • جنس: چرمی
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: مشکی - سفید
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال
۳۲ ٪
تخفیف
دفترچه یادداشت NB20 بدون خودکار

کد محصول: NB20

 • جنس:
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر - داغی - طلاکوب
قیمت قبلی:۱۲۵٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال
۲۲ ٪
تخفیف
دفترچه یادداشت NB21 بدون خودکار

کد محصول: NB21

 • جنس:
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر - داغی - طلاکوب
قیمت قبلی:۸۴٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: P001

 • جنس: چرمی
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: P103

 • جنس: چرمی
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: P104

 • جنس: چرمی
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: H21

 • جنس: کریستال
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - ابعاد تبلیغات 32.8 * 5 سانتیمتر
قیمت: ۶۶٬۰۰۰ ریال

کد محصول: H22

 • جنس: ABS
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۸۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: H23

 • جنس: کریستال
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - ابعاد تبلیغات 36.5 * 9.5 سانتیمتر
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: P100

 • جنس: چرمی
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: P101

 • جنس: چرمی
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 164

 • جنس:
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: قرمز - زرد - نارنجی
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 164-B

 • جنس:
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: مشکی
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: H30

 • جنس: کریستال
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: تامپو - سیلک
قیمت: ۴۵٬۰۰۰ ریال