پدیده جاوید

محصولات › دفترچه یادداشت تبلیغاتی 

دفترچه یادداشت تبلیغاتی

دفترچه یادداشت تبلیغاتی یکی از ابزارهای پر کاربرد در هر محیط کار یا اداره ای است که با توجه به این موضوع می تواند یکی از ابزارهای تبلیغاتی بسیار خوبی باشد.
Notepad

دفترچه یادداشت تبلیغاتی

23 % تخفیف
دفترچه یادداشت چرمی با خودکار
23 % تخفیف

کد محصول: دفترچه یادداشت چرمی

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت قبلی:۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت: 46,000 ریال
25 % تخفیف
دفترچه یادداشت چرمی P005
25 % تخفیف

کد محصول: P005

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت قبلی:۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت: 90,000 ریال
32 % تخفیف
دفترچه یادداشت NB20 بدون خودکار
32 % تخفیف

کد محصول: NB20

 •  جنس:
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت قبلی:۱۲۵,۰۰۰ ریال
قیمت: 85,000 ریال
22 % تخفیف
دفترچه یادداشت NB21 بدون خودکار
22 % تخفیف

کد محصول: NB21

 •  جنس:
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت قبلی:۸۴,۰۰۰ ریال
قیمت: 65,000 ریال

کد محصول: P001

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 70,000 ریال

کد محصول: P103

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 65,000 ریال

کد محصول: P104

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت: 85,000 ریال

کد محصول: H21

 •  جنس: کریستال
 •  تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
قیمت: 66,000 ریال

کد محصول: H22

 •  جنس: ABS
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 88,000 ریال

کد محصول: H23

 •  جنس: کریستال
 •  تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
قیمت: 120,000 ریال

کد محصول: P100

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت: 130,000 ریال

کد محصول: P101

 •  جنس: چرمی
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت: 100,000 ریال

کد محصول: 164

 •  جنس:
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 220,000 ریال

کد محصول: 164-B

 •  جنس:
 •  حداقل سفارش: 50 عدد
قیمت: 220,000 ریال

کد محصول: H30

 •  جنس: کریستال
 •  تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
قیمت: 45,000 ریال